Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


Christian och Jim är äntligen Diplomerade Solskyddstekniker!

Vi har två eftersläntrare från 2012 års upplaga av Diplomerad Solskyddstekniker som äntligen lyckats ta sig tid att slutföra och få sitt projektarbete godkänt. Grattis och bra jobbat till Christian Westberg och Jim Eriksson från Svenska Lamella V-Persienn & Markis! Det tog en stund för Christian och Jim att slutföra sitt projektarbete, som dock var värt att vänta på. Du kan läsa deras projektarbete och dess intressanta slutsatser nedan:

 Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl - Påvisande av ekonomiska & miljömässiga vinster vid solskyddsinvestering av Christian Westberg & Jim Eriksson (Svenska Lamella V-Persienn & Markis)

Jim och Christian presenterar sitt projektarbete för övriga kursdeltagare

Svenska Solskyddsförbundet ordnar fortbildningsinsatser för att medlemsföretagen och deras personal ska ha enkel tillgång till och möjlighet att utnyttja de senaste forskningsrönen i sin verksamhet. Utbildningen till diplomerad solskyddstekniker ges tillsammans med Mälardalens högskola i Västerås. Denna intensivkurs syftar till att ge deltagarna god kunskap i hur solavskärmning bidrar till ett bättre inneklimat, effektivare energihushållning,bättre ekonomi och till en positiv miljöpåverkan.  Efter fullgången utbildning har en diplomerad solskyddstekniker fullgoda förutsättningar att kunna erbjuda sina kunder kompletta solskyddslösningar. Inte minst ägare till och förvaltare av kommersiella fastigheter kan dra stor nytta av den diplomerade solskyddsteknikerns kunskaper för att minska kostnaderna för belysning, uppvärmning och komfortkyla.