Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


ES-SO:s White Paper inför revideringen av EPBD om risken för övertemperaturer i lågenergibyggnader

Byggnader i Europa står för cirka 40% av den totala energiförbrukningen och 36% av CO2-utsläppen. För närvarande är cirka 35% av EU:s byggnader över 50 år gamla. Genom att förbättra energieffektiviteten i byggnader kan man i Europa minska EU:s totala energiförbrukning med 6% och CO2-utsläppen med cirka 5%

ES-SO stödjer direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) som sedan dess omarbetning 2010 ger medlemsstaterna kraftfulla medel för att förbättra energiprestandan i sina byggnader. För den kommande revideringen av EPBD i slutet 2016 vill ES-SO lyfta fram en punkt som är ett växande problem och inte är tillräckligt uppmärksammad i nuvarande direktiv.

Hantering av risken för övertemperaturer i lågenergibyggnader: Byggmetoder för lågenergi och en fortskriden klimatförändring spelar en viktig roll för ökningen av övertemperaturer i nybyggda och renoverade byggnader, vilket kommer att förskjuta energibehovet från uppvärmning till kylning. För att lösa detta på rätt sätt måste en del i den kommande revisionen av EPBD tydligt adressera övertemperaturer.

Ladda ned ES-SO:s White Paper HÄR.

Svenska Solskyddsförbundet är aktiv medlem i det europeiska solskyddsförbundet, ES-SO, som består av ett 20-tal medlemmar från olika europeiska länder. Syftet är att bedriva lobbying/påverkan på europanivå och att främja ett ökat samarbete och utbyte mellan individer, företag och länder i frågor som rör solskydd., läs mer här om ES-SO eller besök www.es-so.com