Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


Invändiga solskydd är nu ett alternativ till utvändiga

De senaste åren har utvecklingen av glas och invändiga solskydd varit otrolig. Glas med selektiva beläggningar och aluminiserade solskyddsvävar blir allt mer populärt. Fram till idag har det varit svårt att studera hur dessa två typer av produkter fungerar tillsammans. Använder man genomsnittliga värden ur produktkataloger kommer man fram till att invändiga vävar reducerar solinstrålningen med omkring 30%. Detta är bra men ofta inte tillräckligt för att ersätta utvändiga solskydd.

Tar man i stället hänsyn till glasets och solskyddets egenskaper i olika våglängder visar det sig ofta att solskydden kan reducera den totala solinstrålningen med upp till 50% vilket ofta är tillräckligt för att säkerställa ett gott termiskt klimat. För att kunna göra detta krävs två saker:

1.  Glas och solskydd med uppmätta spektrala egenskaper.

2.  Ett simuleringsprogram som kan ta fram termiska egenskaper för glas och solskydd enligt ISO 15099 eller EN 13363-2.

Idag lanseras en ny version av simuleringsprogrammet SSF ESBO vilket gör just detta. Inte nog med det, programmet levereras med en mängd solskydd och glas med spektrala data från ledande glas- och solskyddsproducenter.

Programmet är gratis och har utvecklats av EQUA Simulation AB tillsammans med Svenska Solskyddsförbundet och Bengt Dahlgren AB och finns att hämta på http://www.solskyddsforbundet.se/ssfesbo

Max Tillberg, Specialist indoor climate at Bengt Dahlgren AB