Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


Kurspremiär för SSF ESBO Light

Den 18:e november arrangerade Svenska Solskyddförbundet det första kurstillfället för energiberäkningsprogrammet SSF ESBO Light. Intresset för kursen var stort och i en fullsatt utbildningslokal på Malmö Arena Hotel hade 35 kursdeltagare från Solskyddsförbundets medlemsföretag tagit chansen att förkovra sig i programmet. Under ledning av Solskyddsförbundets kunniga kursledare Malin Homer (Ludvig Svensson), Sara Gustafsson (Perstorps Persienn), Tomas Andersson (Draper Europe) och Mattias Klasson (Vestamatic Scandinavia) fick deltagarna en bra introduktion till SSF ESBO Light. Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå hur man använder programmet, kunna göra grundläggande beräkningar av g-värde, energi och temperatur samt förstå rapporterna som kan genereras.

  

Det känns riktigt bra att notera att det engagemang, både i mantimmar och finansiellt, som Solskyddförbundet gjort för att bidra till utvecklingen av SSF ESBO redan börjar betala sig. Kursledarna fick efter kursen i Malmö nedanstående mejl från en av kursdeltagarna som direkt kunde dra nytta av sina nya kunskaper:

"Hej och tack för en mycket bra utbildning/kurs.

Hann inte mer än tillbaka till skrivbordet då kunskaperna kom till nytta. I ett nytt FFU föreskrevs ett invändigt solskydd och ett G-värde på max 0,6. Inget mer. Ringde upp och fick en igång en go dialog med arkitekten som var mycket tacksam för informationen om bl.a. att G-värdet aldrig kan ges för enbart solskyddet. Frågan är nu hur mycket jag kan debitera ;) Kursavgiften tänker jag!

Ha en bra helg!

Med vänliga hälsningar / Best regards

Mats Palmé (Moogio/Tvååkersmarkisen)"

IDA ICE är det marknadsledande verktyget för klimat- och energisimulering. Genom SSF ESBO kan nu även solskyddet simuleras och dess energisparande funktioner beräknas. SSF ESBO Light (gratisversion) och SSF ESBO (betalversion) kan laddas ned från Svenska Solskyddsförbundets hemsida: www.solskyddsforbundet.se/ssfesbo