Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


Om vikten av dagsljus och utblick

 

För den som vill ha en kunskapssammanställning om dagsljusets betydelse i inomhusmiljö, rekommenderas Folkhälsomyndighetens rapport Ljus och Hälsa från förra året ,

När den mörka årstiden kommer sprintande och fördunklar tillvaron vill vi ha ljus. Men en lampa är en klen tröst i mörkret, det finns det forskning som visar.

Dagsljus ger oss inte bara bättre dagar, eftersom vi blir vaknare, känner oss piggare och presterar bättre. Om vi exponeras för naturligt dagsljus på dagarna får vi också bättre sömn. Studier visar att vi både sover längre och bättre om vi får vår dos av dagsljus.

Eftersom många spenderar upp till 22-23 timmar av dygnet inomhus så här års, måste vi alltså se till att släppa in solens strålar på våra arbetsplatser och i våra hem.

Men det handlar faktiskt inte bara om det kliniska ljuset, det finns också forskning som pekar på värdet av att man ser något genom fönstret. Har vi människor utblick, d.v.s. ser vi dygnets och årstidens skiftningar, och helst också någon form av vegetation genom vårt fönster, så ökar vårt välmående ytterligare. 

Ett bra rörligt solskydd hjälper till att optimera solinstrålningen utan att ge avkall på komforten, genom att släppa in ljuset när det behövs, men förhindra bländning och övervärme under soliga dagar. 

Och även dagar då vi behöver skärma av solen, kan man njuta effekterna av utblick; Idag används ofta transparenta material som gör att man kan se ut, även om solskyddet är helt nedfällt.  

Så uppsök rum med fönster och utblick så här års, så mycket det går!