Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


Nästa generations simuleringsverktyg för solavskärmning

 

Svenska Solskyddsförbundet har tecknat avtal med svenska programvarutillverkaren EQUA Simulation AB. Ambitionen är att EQUA, som utvecklar byggsimuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE), ska leverera en ny generation energisimuleringsverktyg för Svenska Solskyddsförbundets medlemmar och deras kunder under 2014. Det nya verktyget, IDA ESBO (EarlyStageBuildingOptimization), kommer att baseras på IDA ICE och får en helt nyutvecklad solavskärmningsbeskrivning.Praktiskt taget alla som är involverade i att leverera produkter och tjänster till byggsektorn ställs ständigt inför nya utmaningar. Regelverket för energieffektivisering och inneklimat skärps i omgångar, samtidigt som kraven på miljöansvar ökar. Detta ställer oss alla inför nya och intressanta frågeställningar. En av dessa är hur energianvändningen beror på valet av de olika tekniska lösningar som kan installeras i en byggnad. Fastighetsägarna vill på förhand ha god information om hur deras investeringar skall användas och vill veta att lokalerna som byggs blir attraktiva för kommande hyresgäster, samt att man önskar höga betyg vid miljöcertifiering. Konsulter och projektörer behöver bättre information från materialleverantörer och sen kommer nästa problemställning – att kombinera olika tekniska system och beräkna det samlade resultatet.

I slutet av 90-talet tog Svenska Solskyddsförbundet initiativ till att utveckla beräkningsverktyget ParaSol i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. ParaSol är fortfarande idag ett utmärkt verktyg för beräkningen av kombinationen solavskärmning och glas, men idag ställs allt oftare krav på redovisning av kombinationen med andra tekniska system och funktioner i fastigheten, som t.ex. dynamiska klimat- eller belysningssystem. Det är här IDA ESBO kommer in i bilden och ger konsulter och projektörer det verktyg som behövs för att kunna beräkna det samlade resultatet.

En arbetsgrupp från Svenska Solskyddsförbundet*, som representerar både solavskärmning och styrteknik, samt Max Tillberg från teknikkonsulten Bengt Dahlgren AB, som representerar programanvändarna, kommer ta ansvar för att ge EQUA den information och återkoppling som behövs.

Per Sahlin, EQUA Simulation AB:
”Vår målsättning med IDA ESBO är att olika typer av klimat- och energiprodukter skall kunna utvärderas tillsammans, utan några drastiska förenklingar, men samtidigt enkelt nog för användare som inte är simuleringsproffs. Gratisversionen av IDA ESBO, är tänkt att ersätta IDA Room, som idag är ett uppskattat webbverktyg med tusentals användare. IDA ESBO kommer att erbjuda radikalt ökad funktionalitet, bl.a. energiberäkningar. En betalversion av IDA ESBO är tänkt att utgöra ett fullgott men enkelt alternativ för att räkna på hela byggnader.”

Anders Hall, Svenska Solskyddsförbundet och Somfy:
”I Skandinavien innebar utvecklingen av Parasol, i slutet 90-talet, ett paradigmskifte för solavskärmningsbranschen. För första gången kunde vår bransch, på ett trovärdigt sätt, påvisa de positiva energibesparande effekterna av dynamisk solavskärmning. Bl.a. var fönstermodellen i Parasol före sin tid, och står sig fortfarande mycket bra, tack vare programutvecklarna på LTH. Men på senare tid har samverkanskraven på olika dynamiska system i fastigheterna ökat och därmed ställs nya krav på de simuleringsmodeller som beskriver alla olika lösningar. Vi är därför mycket positiva till att en av utvecklarna av ParaSol, Dr. Bengt Hellström, blir en av de ansvariga på EQUA för att kunskap och erfarenheter från Parasol utvecklas vidare i IDA ESBO. Den internationella marknaden erbjuder idag en flora av simuleringsverktyg som på varierande nivåer beskriver solavskärmning i en fastighet, dessvärre ofta enligt förenklade metoder som inte gör utvecklingen av tekniska vävar och nya styralgoritmer rättvisa. Därför ser vi mycket positivt på samarbetet med EQUA för att säkerställa seriösa modeller – till vinst för alla inblandade.”

Max Tillberg, Bengt Dahlgren AB:
”I mitt dagliga arbete som konsult står det utom tvivel att de flesta av dagens fastigheter, både nya och befintliga, måste ha någon form av dynamisk lösning för solavskärmning för att klara kombinationen av energianvändning och ett gott termiskt och visuellt inneklimat. Jag har ofta sagt att solavskärmning egentligen är en VVS-produkt. Det är nödvändigt att kombinera lösningar för belysning och dagsljus, värme och kyla, samt solavskärmning och glas. Inte alltid en enkel uppgift för oss konsulter att lösa, och samtidigt känna att vi kan ta ansvar för de resultat vi redovisar för vår beställare,och de funktionskrav vi ställer på produkter. Men med IDA ESBO, och kommande IDA ICE-uppdateringar, kommer det att underlättas väsentligt och snabba på utvecklingen mot att våga söka tekniska lösningar för morgondagens utmaningar.”

*Arbetsgruppen som representerar Svenska Solskyddsförbundet består av: Anders Hall (Somfy), Mattias Klasson (Vestamatic) samt Malin Homer och Markus Björkman (Ludvig Svensson).