Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


Ny version av energiberäkningsprogrammet SSF ESBO

 

Under juli har EQUA släppt en uppdatering av SSF ESBO, version 2.2. Uppdateringen innehåller en hel del nyheter, bland annat:

  • I den nya versionen är det nu möjligt att göra spektrala beräkningar på glas och solskydd vilket innebär mer noggranna värden än vid icke-spektrala beräkningar.
  • Några ytterligare typer av solskydd har tillkommit: mellanglaspersienn, mellanglasrullgardin, mikrolameller (MicroShade).
  • I betalversionen av SSF ESBO går det nu att lägga till och editera horisontella solskydd.
  • I och med att EQUA nu också slutit ett avtal med Saint Gobain, som första glasleverantör, så kommer nu Saint Gobains glaskombinationer finnas i SSF ESBO:s glasdatabas.
  • Beräkning av övertemperatur är en ny simuleringstyp för att automatiskt hitta den värsta dagen för rum som har ingen eller begränsad mekanisk kylning.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om den nya versionen:

EQUA, Pressrelease 

Max Tillberg, Bengt Dahlgren AB, Linkedin

Anders Hall, ES-SO/Somfy International, Linkedin

På Svenska Solskyddsförbundets hemsida kan du ladda ned SSF ESBO Light (gratisversion) eller betaltversionen SSF ESBO: http://www.solskyddsforbundet.se/ssfesbo

SSF ESBO är Svenska solskyddsförbundets beräkningsprogram för solskydd som hjälper dig genom hela processen. På ett par minuter beräknar SSF ESBO hur effektbehov och årliga energikostnader påverkas av solskydd.