Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


REHVA Guidebook om solavskärmning

REHVA (samarbetsorgan för de europeiska VVS-föreningarna) och ES-SO (det europeiska solskyddsförbundet) har i ett gemensamt projekt tagit fram ”REHVA Guidebook – Solar Shading, how to intregrate solar shading in sustainable buildings” Fokus är på vilken effekt solavskärmning har när det gäller energiåtgången för kyla, värme och ljus och målgruppen är VVS-tekniker. Boken är skriven av en arbetsgrupp bestående av medlemmar från ES-SO och REHVA där bla Anders Hall från Svenska Solskyddsförbundet ingått. Boken är på 76 sidor och på engelska.

Innehåll ”REHVA Guidebook Solar Shading”:
-Terminologi
-Solinstrålning
-Hur fönster inverkar på inomhusklimatet
-Fönstersystem
-Solavskärmningens energipåverkan
-Hur välja solavskärmning
-Automatisk och integrerad solavskärmning
-Existerande byggnader
-Dubbelskalsfasader
-Underhåll av solavskärmningssystem
-Exempel
-Referenser

Boken går att köpa från REHVA:s hemsida via denna länk