Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


Seminarie om solavskärmning på årets möbelmässa

På torsdag och fredag under årets Stockholm Furniture Fair anordnar Svenska Solskyddsförbundet seminarie om solavskärmning. Under en timme kommer tre representanter från olika medlemsföretag inom Svenska Solskyddsförbundet att belysa solavskärmningens positiva bidrag till energieffektivisering och bra innemiljö.

Ämne:
Solavskärmningens positiva bidrag till energieffektivisering och bra innemiljö
Tid:
Torsdag 10 februari kl 15.00-16.00 och Fredag 11 februari kl 11.00-12.00
Plats:
Lokal K14, Stockholm Furniture Fair, Älvsjö. www.stockholmfurniturefair.com
Föreläsare:
Niklas Wallin, Svenska Solskyddsförbundet och Somfy Nordic AB
Michael Johansson, Svenska Solskyddsförbundet och AB Ludvig Svensson
Ronny Kogsta, Svenska Solskyddsförbundet och Erco Systems AB
Innehåll:
Solavskärmning har bekräftat sig under senare år som en av de viktigaste komponenterna i byggnaden för att bidra till både en energieffektiv drift och till en bra och hälsosam arbetsmiljö för de personer som verkar i huset. För fastighetsägaren blir dessa frågor allt viktigare på en rad punkter. Nationella regler ställer allt högre krav på energiprestanda både i befintliga och nybyggda fastigheter, driftskostnader måste hållas nere samt i konkurrenshänseende - att kunna erbjuda attraktiva och hälsosamma lokaler till hyresgästen. För att bidra till att möta dessa krav har vår bransch utvecklat hjälpmedel för de konsulter som anlitas både inom arkitektur, inredning och VVS. Seminariet ger en kort introduktion till REHVA Guidebok No 12 – Hur man integrerar solavskärmning i hållbara byggnader samt energisimuleringsverktyget DISC. Seminariet belyser också utvecklingen av invändiga solskydd (vävar) när det gäller egenskaper för energieffektivisering och vi kommer även att visa exempel på gjorda installationer/produktlösningar som bidrar till en god innemiljö när det gäller ljus, design och energi.