Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


Succé för Svenska Solskyddsförbundets nya utbildning i infästningsteknik

Inför stundande vårsäsong har Svenska Solskyddsförbundet genomfört en mycket uppskattad utbildningsturné där förbundets medlemmar haft chansen att vässa sina kunskaper gällande infästningar av utvändigt solskydd.

Då moderna utvändiga solskydd som t ex terrassmarkiser tenderar att bli allt större och tyngre, och då det finns en mängd olika typer av fasader vars egenskaper är varierande så innebär det att montörer och säljare i solskyddsbranschen dagligen ställs inför besvärliga frågeställningar. En terrassmarkis är ju en ganska stor investering och det är då extra viktigt att markisen blir monterad på ett sätt som säkerställer att den fyller sin funktion och att den inte kan orsaka skada på varken fastighet eller person. Med bakgrund av detta plus att det i Sverige inte tidigare har funnits någon utbildning i infästningsteknik som riktar sig till solskyddsbranschen så har Svenska Solskyddsförbundet på uppdrag av sina medlemsföretag tagit fram en sådan utbildning.

Denna diplomerade utbildning är framtagen i samarbete med Constructech Sweden AB och erbjuds till medlemmar i Svenska Solskyddsförbundet. Målgruppen är montörer och säljande personal.

Kursen är en endagsutbildning och behandlar följande områden:
• Ansvar vid installation av solskydd – totalentreprenad, utförandeentreprenad
• Vindklasser samt dimensionering av fästdon
• Beräknad last per fästdon, val av rätt konsol
• Genomgång av Svenska Solskyddsförbundets beräkningsprogram för lastdimensionering
• Olika fasadtyper, möjlighet till infästning
• Moderna fästdon för trä, betong och lättbetong

Svenska Solskyddsförbundet har under januari till mars genomfört totalt åtta kurstillfällen för ”Diplomerad Installatör – utvändigt solskydd” runt om i Sverige. Kursen har varit fullbokad och totalt har 130 montörer och säljare från Svenska Solskyddsförbundets medlemsföretag diplomerat sig. Det kan också tilläggas att denna utbildning har fått ett mycket bra mottagande och höga betyg från kursdeltagarna. Dessutom har det norska solskyddsförbundet köpt in denna kurs till sina medlemmar.” Diplomerad Installatör – utvändigt solskydd” tar nu ett uppehåll och kommer tillbaka inför vårsäsongen 2015.
 

Publicerad: 2014-03-27