Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


Tenta för årets kull av Diplomerade Solskyddstekniker

Solskydd har gått från enkla gardiner och markiser till betydligt mer sofistikerade installationer, inte sällan automatiserade konstruktioner som verkar i nära samspel med andra system för till exempel kyla och värme. Ökande komplexitet ställer större krav på kunskap och utbildning för att kunna skapa effektiva anläggningar som är energieffektiva, resurssnåla och miljövänliga. Därför arrangerar Svenska Solskyddsförbundet sedan några år tillbaka en utbildning till diplomerad solskyddstekniker för sina medlemsföretag, utbildningen ges tillsammans med Mälardalens högskola i Västerås. Denna intensivkurs motsvarar fyra högskolepoäng och syftar till att ge deltagarna god kunskap i hur solavskärmning bidrar till ett bättre inneklimat, effektivare energihushållning, bättre ekonomi och till en positiv miljöpåverkan.

Årets kull av 26 stycken blivande av Diplomerade Solskyddstekniker genomförde sin tenta den 13 mars på Mälardalens Högskola i Västerås. För att bli diplomerad krävs godkänt på den skriftliga tentan och på det projektarbete som lämnas in i rapportform. På Svenska Solskyddsförbundets hemsida hittar du intressanta projektarbeten/rapporter från tidigare kursår. Efter fullgången utbildning har en diplomerad solskyddstekniker fullgoda förutsättningar att kunna erbjuda sina kunder kompletta solskyddslösningar.


Tentadags på Mälardalens Högskola i Västerås

För mer information om Diplomerad Solskyddstekniker och Svenska Solskyddsförbundet kontakta:
Magnus Gunnarsson, Förbundssekreterare
Tel: 0515 – 10554, 0705-822424
e-mail: magnus.gunnarsson@solskyddsforbundet.se