Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


Utnyttja fönstrens potential - gemensamt Position Paper inför revideringen av EPBD

För första gången går europeiska organisationer från glasfasad-, solskydds- och fönsterindustrin samman i ett gemensamt uttalande inför revideringen av direktivet kring byggnaders energiprestanda (EPBD). De fyra organisationerna European Aluminium, EuroWindoor, ES-SO och Glass For Europe har gemensamt författat ett så kallat ”position paper” till EU-kommissionen där man lyfter fram de prioriteringar som behöver göras i revideringen av EPBD.

I det gemensamma dokumentet uppmanar de undertecknande organisationerna EU-kommissionen att överväga tre prioriteringar inför översynen av EPBD:

1. Öka renoveringstakten av byggnadsbeståndet i Europa för att minska energianvändningen
2. Använda energibalans som metod för att bedöma energiprestanda för fönster
3. Erkänna fördelarna med dagsljus, naturlig ventilation och solljushantering

Genom att underteckna detta gemensamma dokument (position paper), delar de fyra organisationerna samma inställning om vad den kommande revideringen av EPBD kan göra för att hjälpa yrkesverksamma på fältet att maximera fördelarna med moderna fönster i europeiska byggnader.

Ladda ned Position Paper HÄR.

Svenska Solskyddsförbundet är aktiv medlem i det europeiska solskyddsförbundet, ES-SO, som består av ett 20-tal medlemmar från olika europeiska länder. Syftet är att bedriva lobbying/påverkan på europanivå och att främja ett ökat samarbete och utbyte mellan individer, företag och länder i frågor som rör solskydd., läs mer här om ES-SO eller besök www.es-so.com