Fasad- eller utvändig persienn

Dessa persienner tillverkas i aluminium med lameller i olika bredder. Vanligast förekommande är en 80 mm bred välvd lamell, men det finns en rad varianter med olika profiler som ger ökad styvhet eller särskilda slutningsegenskaper. För sidostyrning av lamellerna kan både styrvajer eller profiler, sk gejdrar, användas. Montering sker oftast på fasad eller i dubbelglasfasad. Denna typ av solskydd ger, enligt mätningar som gjorts vid Tekniska högskolan i Lund, den bästa avskärmningen. Nackdelen är att utsikten begränsas, främst under vintern då solen står lågt och persiennen behöver vara ganska stängd. Systemet medger att flera enheter kopplas till samma motor, om fasad, stuprör etc medger detta.

Tillbaka till Produkter