Kongressen

Förbundskongress 2017 Svenska Solskyddsförbundet

Svenska Solskyddsförbundet hälsar alla medlemmar välkomna till årets förbundskongress den 23-24 november på nyöppnade The Steam Hotel i Västerås. De senaste årens kongresser har varit välbesökta och mycket uppskattade. Det har därför varit en rejäl utmaning för kongressgruppen att även i år kunna erbjuda ett intressant upplägg. Vi är dock fyllda av tillförsikt att även årets förbundskongress kommer att tilltala de allra flesta sett ur innehållet i kongressprogrammet och de spännande lokalerna som kongressen hålls i. Flera kära återseenden hoppas vi också kunna bjuda på… Läs mer i kongressinbjudan nedan:

 Kongressinbjudan 2017 Svenska Solskyddsförbundet

Motioner och ärenden som ska behandlas på kongressen ska inkomma skriftligen till Förbundsstyrelsen före verksamhetsårets slut (31 augusti).

Förbundskongress 2016 Svenska Solskyddsförbundet
Här hittar du bilder från 2016 års kongress

Förbundskongress 2015 Svenska Solskyddsförbundet
Här hittar du bilder från 2015 års kongress 

Förbundskongress 2014 Svenska Solskyddsförbundet
Här hittar du bilder från 2014 års kongress  

Förbundskongress 2013 Svenska Solskyddsförbundet
Här hittar du bilder från 2013 års kongress

Förbundskongress 2012 Svenska Solskyddsförbundet
Här hittar du bilder från 2012 års kongress

Förbundskongress 2011 Svenska Solskyddsförbundet
Här hittar du bilder från 2011 års kongress

Förbundskongress 2010 Svenska Solskyddsförbundet
Här kan du läsa om 2010 års kongress

Tillbaka till Medlemsinfo