LJUS

Till nytta, nöje och komfort

Få känner betydelsen av dagsljus så väl som solälskande nordbor. Ändå är våra bostäder och arbetsplatser ofta förvånansvärt illa anpassade till ljusets naturliga skiftningar.
Ofta förlitar vi oss på elektrisk belysning – både i hemmet och på jobbet – när vi behöver ljus. Men för att åstadkomma trivsamma inomhusmiljöer är det viktigt att också kunna utnyttja det naturliga ljuset. Av samma skäl är det viktigt att kunna avskärma solen när den blir för påträngande.
Med moderna solskydd är det möjligt att ordna flexibla och allsidiga lösningar som skapar en behaglig och fungerande inomhusmiljö – oavsett årstid och oavsett tidpunkt på dygnet. En transparent produkt, till exempel en plisségardin, medger både utblick och ljusinsläpp, medan en in- eller utvändig persienn effektivt reflekterar bort det intensiva ljus som kommer av skarp vintersol och snöreflexer.
Om det ställs mycket speciella krav på ljusmiljön kan en satsning på mer tekniskt avancerade produkter med många olika funktioner vara aktuell. För bästa möjliga resultat och ekonomi – ta hjälp av en expert på ditt lokala solskyddsföretag!

DESIGN

Solskydd för alla smaker och för alla behov

Många förknippar solskydd med dammiga, tråkiga persienner.
Glöm det.
Idag finns solskyddsprodukter för varje smak och varje behov. Det breda utbudet innebär att du inte längre behöver kompromissa mellan å ena sidan systemets solskyddande och energibesparande egenskaper och de estetiska kraven på färg, form, material och design å den andra.
Du kan få båda delarna i perfekt samverkan. Du kan välja om ditt solskydd ska harmoniera diskret med omgivningen, eller om den ska bli en djärv accent som framhäver din personliga inredningsstil.

Profilera dig själv eller ditt företag med ett klokt och kreativt val av solskyddsprodukt. Med ett genomtänkt val av färg, mönster och kvalité kan du ge din arbetsplats precis den framtoning och känsla du vill kommunicera till dina anställda, partner och kunder.

& ENERGI

Hantera värme och kyla optimalt

En fin dag bjuder solen generöst på både ljus och värme. Kruxet är förstås att detta flöde inte låter sig regleras vid källan. Istället måste vi anpassa våra solskydd så att de tillvaratar – eller avskärmar – denna gratisenergi så effektivt som möjligt.
En optimal lösning kräver ofta att installationen tar hänsyn till ett stort antal variabler. Sommartid är problemet med uppvärmning uppenbart. Men på många svenska arbetsplatser används idag komfortkyla också mitt i vintern, eftersom även en lågt stående sol förmår att generera stora mängder överskottsvärme inomhus. Den arkitektoniska trenden med allt större fönster och glasade fasader bidrar ytterligare till dessa svårigheter.
Liknande problem finns i vanliga bostadsfastigheter. Där har kraven på energieffektivitet lett till att byggnaderna blivit väldigt täta. Det betyder att all överskottsvärme som genereras genom exempelvis solinstrålning måste ventileras bort, vilket ofta förutsätter speciella tekniska lösningar. Enklare – och nästan alltid betydligt billigare – är att installera ett solskydd som bara låter solen värma precis så mycket som behövs för att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat.
Mer information och kloka råd får du hos ditt lokala solskyddsföretag