Här kan du ladda ned foldern "Fråga oss - vi kan solavskärmning" 

  

      

 

Utbildning

 

Diplomerad Solskyddstekniker

Svenska Solskyddsförbundet ordnar fortbildningsinsatser för att medlemsföretagen och deras personal ska ha enkel tillgång till och möjlighet att utnyttja de senaste forskningsrönen i sin verksamhet. Utbildningen till diplomerad solskyddstekniker ges tillsammans med Mälardalens högskola i Västerås. Denna intensivkurs syftar till att ge deltagarna god kunskap i hur solavskärmning bidrar till ett bättre inneklimat, effektivare energihushållning,bättre ekonomi och till en positiv miljöpåverkan.  Efter fullgången utbildning har en diplomerad solskyddstekniker fullgoda förutsättningar att kunna erbjuda sina kunder kompletta solskyddslösningar. Inte minst ägare till och förvaltare av kommersiella fastigheter kan dra stor nytta av den diplomerade solskyddsteknikerns kunskaper för att minska kostnaderna för belysning, uppvärmning och komfortkyla.

Projektarbeten – Diplomerad Solskyddstekniker

HÄR>> hittar du projektarbeten från kursen till Diplomerad Solskyddstekniker. För att bli en godkänd Diplomerad Solskyddstekniker krävs förutom en godkänd skriftlig tentamen också ett godkänt projektarbete som lämnas in skriftligt. Projektarbetet görs antingen i samarbete mellan 2-4 kursdeltagare eller individuellt och ämnet för projektet hämtas från kursinnehållet.

Diplomerad Installatör - utvändigt solskydd 

Välkommen till Svenska Solskyddsförbundets utbildning i infästningsteknik och rekommendationer för utvändigt solskydd. Denna diplomerade utbildning är framtagen i samarbete med Constructech Sweden AB och erbjuds till medlemmar i Svenska Solskyddsförbundet. Kursen vänder sig till montörer men också till säljande personal.

SSF ESBO Light introduktionskurs 

Svenska Solskyddsförbundet arrangerar för sina medlemmar en introduktionskurs i SSF ESBO Light.

Kursens syfte och mål är att ge dig en grundläggande kunskap i programmet samt de säljargument som hör till olika kundkategorier. G‐värden, temperaturer, energi besparing m.m.. Vi kommer att blanda teori med praktiska övningar för att lära känna programmet, tag därför med en dator med SSF ESBO Light installerat. SSF ESBO Light är gratis och laddas ned från www.solskyddsforbundet.se.

Sälljutbildning för Solskyddare

Svenska Solskyddsförbundet bjuder in säljare från medlemsföretagen till en eftermiddag med fokus på kundbemötande och hur man kan lyckas skapa bra lönsamhet i sin försäljning. 22 november 2017 på The Steam Hotel i Västerås.

 Kursinformation Säljutbildning för Solskyddare

Grundkurs i Entreprenadjuridik

Vilket ansvar har entreprenör och beställare i byggprojekt? Hur långa är garantierna? Vad är ett startmöte? Hösten 2017 arrangerar Svenska Solskyddsförbundet i samarbete med EGA två kurstillfällen i entreprenadjuridik, i Göteborg 27 november och i Stockholm 5 december.

 Kursinformation grundkurs Entreprenadjuridik Göteborg Stockholm 2017

LOU för byggentreprenader och konsulttjänster - grundkurs

Den 7 december på Malmö Arena Hotel i Malmö arrangerar Svenska Solskyddsförbundet i samarbete med EGA en grundkurs i LOU.

 Kursinformation LOU grundkurs Malmö 7 dec 2017

 

Utbildningsföretaget EGA erbjuder kurser inom entreprenadjuridik (grund- och fortsättningskurser), projekt och organisation, kvalitet, miljö och arbetsmiljö med mera. Företaget har lång erfarenhet av att hålla utbildningar åt entreprenörer, konsulter och beställare inom bygg- anläggnings- och fastighetssektorn. Kurserna hålls över hela landet och Svenska Solskyddsförbundets medlemmar har rabatt på EGA:s öppna kurser. Se kursutbud på www.ega.se, och information om rabatter och villkor Solskyddsförbundets Extranät.

 Tillbaka till Medlemsinfo